Taraflar
İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta dorukpos ve www.dorukpos.com internet (web)

sitesinde faaliyetlerini yürüten Bayburt Ticaret Sicili nezdinde  sicil numarası ile kayıtlı,

Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi No:2/c Merkez/BAYBURT

adresinde faaliyet gösteren DORUK BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK (Bundan böyle “dorukpos” anılacaktır)
ile

diğer tarafta www.dorukpos.com internet sitesine, IOS veya Android tabanlı hopinip uygulamasına ve dorukpos
Üyelik

programına (Kısaca “www.dorukpos.com” olarak anılacaktır) üye olan kişi (Kısaca “Üye” olarak anılacaktır)

arasında düzenlenmiştir.

Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu, i.hopinip sahibi olduğu i.hopinip üyelik programı, ii. internet
sitesi

www.dorukpos.com ve iii. IOS ve Android tabanlı hopinip uygulamaları ve içindeki hopinip üyelik programı
üzerinden

sunulan hizmetlerden yararlanma amacıyla Üye olan kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti
ile

tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye, www.dorukpos.com internet sitesine üye olurken verdiği her türlü kişisel
ve

diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde güncelleyeceğini, dorukpos’un

bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul,

beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, dorukpos tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da
kuruluşlara

veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm

sorumluluk münhasıran Üye’ye ait olduğu gibi üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından hopinip karşı ileri

sürülebilecek her türlü iddia ve taleplere karşı, dorukpos’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her
türlü

tazminat ve sair talep hakları saklıdır.

3.3. Üye www.dorukpos.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet

etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai

yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.dorukpos.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel

ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının
fikri

ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını
önleyici

veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, başkalarına ait kişisel bilgilerle birden fazla üyelik

yaparak ürünler için konulmuş kişi başına alışveriş limitlerini aşan toplu alım yapılması yüzünden başka

üyelerin alışveriş imkânından men edilmesi vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Aksine bir durumun tespiti halinde

hopinip tek taraflı olarak üyeliği silme hakkına sahiptir.

3.5. www.dorukpos.com web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan,
kullanılan

fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve

düşüncelerin hopinip ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Dorukpos’un, üyenin web sitesi üzerinde beyan edeceği

fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği

fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.

3.6. dorukpos, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya üye yazılım ve

verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak

ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar

tamamen Üye’ye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal

eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, dorukpos bu ihlallerin hukuki ve
ceza

sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi
halinde,

hopinip Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. hopinip her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme,

askıya alma, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder.
Bu

durumda dorukpos’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. www.dorukpos.com uzantılı internet sitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım
ve

tasarımlar, yazılı ve görsel içerikler, yazılım ve donanımlar münhasıran dorukpos’un mülkiyetindedir. Bunlara

ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye

tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer
şirketler

ve ürün sahiplerinin ticari markaları da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye bu bilgileri

kullanamaz, değiştiremez, kopyalamak sureti ile kullanıma konu edemez. Dorukpos’un Üye’ye karşı, işbu sözleşme

hükmüne uyulmamasından dolayı uğradığı/uğrayacağı zarara ilişkin tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.11. hopinip tarafından www.dorukpos.com internet sitesinin iyileştirilmesi,

geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet

servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan

sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi
birtakım

bilgiler toplanabilir. dorukpos, üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek,

portalın kullanımını kolaylaştırmak, üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak

amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. hopinip, Üye’nin

www.dorukpos.com uzantılı internet alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma
hakkını

saklı tutar. Üye, hopinip’in bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu kabul ve beyan eder. Kişisel

verinin toplanmasına ve işlenmesine yönelik daha detaylı bilgi için “Kişisel Verinin Toplanması ve
İşlenmesine

Yönelik Ön Bilgilendirme”yi okuyunuz.

3.12. dorukpos, üyenin kişisel bilgilerini ve web sitesi üzerinde yaptığı işlemlerle ilgili

sair bilgileri yasal bir zorunluluk olarak ilgili makamlar tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere

uygun hareket etmek veya dorukpos’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) dorukpos’a ve www.dorukpos.com web
sitesi

ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği

hallerde açıklayabilir. Üye, dorukpos’un bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu kabul ve beyan
eder.

3.13. www.dorukpos.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan
arındırılmış

olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için

kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu

bağlamda Üye, www.dorukpos.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek
tüm

hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan etmiş
sayılır.

3.14. dorukpos, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara
sağlanan

herhangi bir hizmeti kısmen ya da tamamen değiştirme, askıya alma ya da sona erdirme veya www.dorukpos.com
web

sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.15. dorukpos, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara
ve/veya

ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir.

Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından
hüküm

ifade edecektir.

3.16. Taraflar, dorukpos’a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil

olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir kesin delil sözleşmesi

teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.17. www.dorukpos.com alışveriş portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya

yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında dorukpos tarafından kendisine, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar,

kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda
kendisine

SMS, MMS, e-posta veya dokuman gönderilmesine, bilgisayarında ve dorukpos uygulamasını indirdiyse cep
telefonunda

push bilgilendirme mesajları çıkmasına, telefon ile arama yapılmasına peşinen izin verdiğini beyan ve kabul

eder. dorukpos, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine

bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla
beraber,

Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine veya

bilgilendirme SMS, MMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacağını ve bu işlemlere
muvafakat

ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

3.18. Üye aksini yazılı olarak Soobe’e bildirmediği sürece dorukpos’un kendisi ile

internet, telefon, SMS, MMS, vb üyelik işlemleri esnasında beyan ettiği iletişim kanallarını kullanarak irtibata

geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

3.19. Üye, www.dorukpos.com portalına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş

olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış

bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla ve üyeye daha iyi hizmet verebilmek için dorukpos tarafından toplanmasına,
dorukpos

tarafından, dorukpos adına bu verileri işleyen firmalar veya dorukpos’un  iştirakleri, bayi veya franchise’leri
veya

altyapı sağlayıcıları tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına,

Üye’ye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket
ve

telesatış uygulamaları, istatistik analizler gibi amaçlarla işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
Üye

yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi

nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara

uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve dorukpos’ un sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. Daha
detaylı

izin bilgisi için “Ticari elektronik ileti onayı”nı okuyunuz.

3.20. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal
etmek

isterse bu talebini bilgi@dorukpos.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilir. Üye, hopinip tarafından
kişisel

bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, işlenme amacını ve
bunların

amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı

üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta

öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme/silme/yok

etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi

suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verilerinin ilgili mevzuata
aykırı

olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisi ile

iletişime geçilmesine engel olunmasını 0458 606 06 16 numaralı telefondan ve Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Cddesi No:2/c Merkez/BAYBURT / Türkiye adresinden talep etme hakkına sahiptir.

3.21. Üye, dorukpos ve/veya bağlı grup şirketleri tarafından satışa sunulan hizmet ve

ürünler hakkında sosyal medyada ve kamuya açık ortamlarda hakaret, karalama ve/veya ticari ve şahsi itibara

zarar verici biçimde söylemlerde bulunmamayı, bu meyanda hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı olarak yayınlar

yapmamayı beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde dorukpos ve ortaklarına verdiği doğrudan ve/veya dolaylı
zararı

karşılamak zorunda kalacaktır. Üye aldığı hizmete ilişkin herhangi bir sorun ya da talebi var ise bunu öncelikle

dorukpos ile yazılı olarak paylaşacak ve çözüm yolları aranacaktır.

3.22. Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda yasal mevzuat hükümleri
uygulanacaktır.

Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme Üye’nin en az 10 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak üyeliğini iptal
etmesi

veya dorukpos tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. dorukpos dilediği zaman Üye’nin

üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda BAYBURT Mahkemeleri ve İcra Daireleri

yetkilidir.

Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve

üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında

akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

Satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi,

Kurumsal iletişim ve etkinlik

yönetimi aktive ve süreçlerinin işletilebilmesi,

Sizlere sunulan hizmetlerin/ürünlerin kalitesinin

artırılması/geliştirilmesi yapılacak uygulamalar ile satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak başta
sizlere

özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaların sunulması ve tele-satış faaliyetleri olmak üzere sair
satış,

pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi,

Satış ve pazarlama faaliyetleri

için yapılacak trafik ölçümleme, istatistiki ve analitik analizler, profilleme/segmentasyon çalışmaları,

Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, yeni hizmet ve ürün modellerinin oluşturulması, bu ürün ve

hizmetlere yönelik tarafınıza bilgi verilmesi,

Hedefleme (=targeting) ve yeniden hedefleme (=re-targeting)

yoluyla size özel ürün ve hizmetlere yönelik fırsatların sunulması

dorukpos adına veri işleyen yahut

sürecinin herhangi bir safhasında dorukpos’a  destek veren üçüncü kişi

firma(lar),

İnternet Siteleri ve mağaza ziyaretleri, dorukpos üyelik işlemleri, sizi

tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,

Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve
çağrı

merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,

Sosyal medya kanalları, Google vb. arama

motorlarının kullanımı

Pazar araştırması şirketleri ve trafik yahut müşteri memnuniyeti ölçümlemeye
yarayan

şirketler ve programlar

dorukpos ’un  anlaşmalı olduğu, dorukpos’ un dağıtıcısı olduğu
ürünlerin

satıldığı pazar yerleri

Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar,

teklifler,

dorukpos ve dorukpos’un satış, pazarlama, satış sonrası hizmetler ağında yer alan
ve

sizden bu konuda açık rıza almış olan çözüm ve iş ortakları

İleride olması halinde dorukpos bayi

ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı

dorukpos’ unhakim ortağının diğer iştirakleri Şirket’in

kullandığı bilişim teknolojileri gereği başta AB ülkeleri, Amerika ve Rusya olmak üzere yurtdışında bulunan

sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile bulut bilişim kullanılan durumlarda bulut bilişim hizmetini

veren şirketler,

Figensoft başta olmak üzere doruksoft adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik /

müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmenyasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms,
mailing,

arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firma/firmalar,

dorukpos’ un bayi ve/veya franchise’ları ve diğer satış ağı

Alt yapı sağlayıcılarına, hizmet alınan
lojistik,

çağrı merkezi ve danışman vb. gibi çözüm ortaklarına ve bu alanda hizmet veren firmalar,

Facebook,
Instagram,

Twitter ve benzeri sosyal medya kanallarına ve bunların sahibi olan firmalar,

Dorukpos’un anlaşmalı

olduğu ve dorukpos’un dağıtıcısı olduğu ürünlerin satıldığı pazar yerleri

Kişisel verilerinizin

işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel

verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde
veya

yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş

olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde
değerlendirilmek

üzere silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi

halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen
verilerin

münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu

sonuca itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız
hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına ve yine yukarıda
belirtilen

amaçlar dâhilinde işlenmesine,

yukarıda belirtilen yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılmasına,

yine yukarıda belirtilen amaçlar dâhilinde yurtdışına aktarılmasına/paylaşılmasına,

Telefon, elektronik
arama

makineleri ile iletişime geçilmesi

Bilgisayarda push bilgilendirme mesajı çıkması

SMS ve MMS ile

iletişime geçilmesi

E-posta kanalı ile irtibata geçilmesi

Ziyaret ettiğim diğer sitelerde veya
sosyal

mecra site ve uygulamaları üzerinden Criteo, Google Reklamları gibi reklam mecraları üzerinden reklam

gösterimlerinin yapılması